Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
In creating, the only hard thing is to begin: a grass blade's no easier to make than an oak
James Russell Lowell
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Vertical (Dogrudan) ve Adiabatik (En Düşük Enerjili)

İyonlaşma enerjisi bir atom ya da molekülden gaz halinde elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir.Çoğu zaman tek bir kavram olarak düşündüğümüz İ.E aslında moleküller için iki farklı şekilde söz konusudur: Bir molekül elektron verip + yüklü hale geldikten sonra molekül için farklı bir potansiyel enerji kuyusu(potential energy well) söz konusudur. Elbette ki elektronun koparıldığı orbitalin karakterine göre bu enerji diagramının minimum noktası, nötral olanınkinden daha fazla ya da az olacaktır. Örneğin, bağ yapan bir orbitalden elektron alınmış ise Re(katyon)> Re(nötral) olacaktır. Molekül elektron verdikten sonra geometrisini bir miktar değiştirmekte ve daha düşük enerjili bir hale geçmektedir. İşte iyonlaşma olayı eğer molekül geometrisini deiğiştirmeden sadece elektronun molekülden atılması ile oluyorsa buna Vertical(aynı geometri üzerinde olduğumuz için) İyonlaşma enerjisi denir. Eğer katyonun en düşük enerjili haline doğru bir iyonlaşama ise buna da adiyabatik İ.E denir. Elektronlar çekirdeklere göre daha hızlı olduğu dikkate alınarak zamanın miktarına göre bu iki tür iyonlaşma enerjisi de görülebilir. Spektroskopi için önemli bir kavram olan Franck-Condon prensibini anlamak için bu iki tür iyonlaşam enerjisi bilinmelidr.
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
zacelik
Tarih: 08.06.2020
ALÜMİNYUM SÜLFAT

https://www.kimyaborsasi.com.tr/tr/

Alüminyum sülfat, susuz (anhidrit) formundayken yardımcı bağışıklık etkisine sahip olan bir alüminyum tuzudur. Yeraltı kaynağı olan alunitten elde edilmektedir. Suda iyi çözünmesine karşın , alkolde çözünmemektedir. Çözelti halindeyken aşındırıcı özelliktedir. Bu sebepten dikkatli kullanım gerektirir.
Alüminyum sülfatın en sık kullanım alanı içme suyu ve atık su tesislerinde kullanılmasıdır. Pıhtılaştırma (koagüle etmek) ve atık suların saflaştırılmasında kullanılır. Kullanıldığında verimi yüksek olan bir arıtım kimyasalıdır. Bu yüzden çok tercih edilmektedir.
Alüminyum sülfat sadece atık su yada içme su tesislerinde değil birçok farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları; gıda sektöründe ki katı- sıvı yağ üretiminde kullanılmasıdır. Bunların dışında ilaç, kozmetik, kağıt, tekstil ve yangın söndürücü alanlarında kullanılmaktadır. Bu alanlarda kullanılmasının sebepleri de berraklaştırıcı bir ajan görevinde olması, kozmetik ve ilaç sektöründe stabilizatör olarak kullanılması, yapıştırıcı ve bronzlaştırıcı ajan olarak kullanılmasıdır.
Petrol rafinelerinde de alüminyum sülfat koku giderici olarak kullanılır. Yine su arıtma kapsamında lağım suyu proseslerinde çöktürücü etkili olarak tercih sebebidir. Bahçe topraklarında pH ayarlanmasında kullanılır.
Medikal anlamda alüminyum sülfat, küçük kesik ve sıyrıkların tedavisinde kullanılır. Yine kozmetik alanında antiperspirant deoderantlarda pıhtılaştırıcı ajan olarak kullanılır.
Not: Uzmanına danışmadan kendi başınıza alüminyum sülfat kullanmayınız.


Copyright © 2004-2024 - https://www.kimyasanal.com