Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Savaş kimin haklı olduğunu değil kimin geriye kalacağını belirler
Bertrand Russell
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Ulusal Kimya Olimpiyatlarına Nasıl Katılınır?

Sozcubukcu 'Uluslararası Bilim Olimpiyatları' yazısında anlatmış bilim olipiyatlarının ne olduğunu. Yazıyı okudunuz ve iştahınız kabardı, 'ben de madalya istiyorum' dediniz, o zaman ben de sizi tebrik edip hemen ne yapmanız gerektiğini anlatayım. Aslında gerekli tüm bilgileri TÜBİTAK'ın _bu sayfasina_ girdiğinizde elde edebilirsiniz ama keyfinizi bozmak istemiyorsanız aynı bilgiyi aşağıda da bulabilirsiniz;

XI. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI SINAVLARI İKİ AŞAMADA YAPILACAKTIR.

A) BİRİNCİ AŞAMA SINAVLARI:

1. MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve BİLGİSAYAR dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde olmak üzere K.K.T.C.'deki her lise, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 6'şar öğrenci ile katılabilecektir. Ayrıca, bu olimpiyatlara İlköğretim Kurumları, MATEMATİK dışında kalan dallarda (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE BİLGİSAYAR) 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 2 öğrenci ile katılabileceklerdir. Matematik dalında sınava katılmak isteyen ilköğretim öğrencileri için ayrıca VIII. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı düzenlenmiştir. (Bkz. VIII. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı İlanı)
2. Bu sınavlara katılmak üzere MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve BİLGİSAYAR dallarından önerilecek lise öğrencilerinin, 2002-2003 öğretim yılında (2003'de) lise eğitiminin son yılında olmamaları gerekmektedir. MATEMATİK dalında önerilecek öğrencilerin en az 1/3'ü lise eğitiminin 1. yılında olmalıdır .
3. Okul müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili bilgileri izleyen sayfalarda yer alan BAŞVURU FORMU'na yazmaları ve her öğrenci için SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ doldurup onayladıktan sonra, başvuru formuyla birlikte tüm öğrencilerin sınava giriş belgelerini 7 Şubat 2003 tarihine kadar aşağıdaki adreste bulunacak şekilde göndermeleri gerekir. İki dalda birden sınava girecek öğrencilere her dal için ayrı ayrı sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler TÜBİTAK tarafından onaylandıktan sonra sınav tarihinden önce ellerinde olacak şekilde okullara postalanacaktır. 7 Şubat 2003 tarihinden sonra gelecek başvurular ve eksik belgeli başvurular kesinlikle işleme konmayacaktır; faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Başvuru formu ve sınava giriş belgeleri fotokopiyle çoğaltılarak kullanılabilir, adına sınava giriş belgesi düzenlenmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır)
4. Bir öğrenci en çok iki dalda önerilebilir. Başvuru formlarının TÜBİTAK'a gönderilmesinden sonra, bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce 6'dan az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik istemleri kabul edilmeyecektir.
5. Sınavlar Mayıs ayı içinde çeşitli illerde bu amaçla görevlendirilen kişilerce yürütülür. Sınavların yer, tarih ve saatleri, başvurusu kabul edilen ilgili okul müdürlüklerine Nisan ayı içinde bildirilecektir.
6. a) Sınavlarda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanır. FİZİK dalında, problemlerin çözümleri de dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve bu dalda sınava katılan tüm öğrenciler aynı ve tek bir soru grubunu yanıtlayacaklardır.
b) Ortaöğretimde BİLGİSAYAR eğitimi yaygın olarak yapılmadığından bu alandaki sınavda, yetenek ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli sorular ağırlık taşır.
7. Değerlendirme: Bütün dallarda değerlendirmeler bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılır.
a) Bölgesel Değerlendirme: Bütün dallarda, belli bir tavan puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından, bulundukları coğrafi bölge itibariyle derece kazananlara başarı belgesi verilir.
b) Ülke Genelinde Değerlendirme: Sınav açılan her dalda, Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI'na girmeye hak kazanan öğrenciler ilgili Komitelerce belirlenir. Bu öğrencilerin öğretmenlerine takdir belgesi verilir. İkinci Aşama Sınavları'na girmeye hak kazanan öğrenciler arasından, daha önce benzer bir çalışmaya katılmış ya da katılmamış olma durumları ile okul dağılımları ve sınıfları da dikkate alınarak, Komitelerin uygun gördüğü sayıda öğrenci 2003 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz hazırlık kursuna davet edilir. Birinci Aşama Sınavları sonunda, katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra 1 ay içinde ilgili okul müdürlüklerine gönderilir.

B) İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI:

1. Birinci Aşama Sınavları için, Türkiye geneli dikkate alınarak yapılan kişisel değerlendirmeler sonunda İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI'na katılmaya hak kazanan öğrencilerin sınavı Aralık 2003 içinde Ankara'da yapılacaktır.
2. İkinci Aşama sınavları MATEMATİK ve BİYOLOJİ dallarında yazılı; FİZİK ve KİMYA dallarında yazılı ve uygulamalı; BİLGİSAYAR dalında ise uygulamalı yapılacaktır.
3. İlgili Komitelerce öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2002-2003 öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış hazırlık kursuna davet edilecektir.
İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü ve madalya verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı'nda bir kereye özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.
Örnek sınav soruları ve yanıtları ile ilgili bilgilere, _bu adresten_ ulaşabilirsiniz.
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
 

Henüz yorum eklenmedi! İlk yorumu sen yap!Copyright © 2004-2022 - https://www.kimyasanal.com  
Mevzuat.com açıldı.
Turkbank.com açıldı.
FinansMuhendisi.com açıldı.