Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve herşeyi kabullenmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!
Francis Bacon
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Seryum (IV) Sülfat Tuzları ve Yükseltgenme

Seryum (IV) tuzları +3 ve +4 değerlikleri alabilen, kuvvetli yükseltgeyici özellik taşıyan maddelerdir. Seryum (IV) tuzlarının hibritleşmemiş elektronik yapıları 5s25p64d104p1 ve 5s25p64d10 şeklindedir. Seryum (IV) metal iyonu yükseltgen metaller arasında en büyük yükseltgenme potansiyeline sahip elementlerden biridir.
Örneğin 1 Normal sülfürik asitli çözeltide E = 1. 44 V , 1 Normal hidroklorik asitli çözeltide E = 1. 28 V, 1 Normal nitrik asitli çözeltide E = 1. 61 V, aynı normalitedeki perklorik asitli çözeltide ise E = 1.7 V ölçülür. Seryum (IV) ve seryum (III) çifti asitli çözeltilerde nötralize olur ve notralizasyon esnasında seryum (IV) bazik tuzları halinde çöker. seryum (IV) sülfat tuzlarının çözeltileri sarı renklidir. Seryum (IV) tuzları derişik sülfürük asit çözeltisinde daha koyu renkli bir çözelti verir. Sülfürük asit derişimi arttıkça çözeltinin rengi sarıdan turuncuya doğru bir değişim gösterir. Seryum (IV) tuzlarının nötral sudaki çözeltisinin rengi ise kuvvetli yükseltgeyici gücünden dolayı sarı renkten açık yeşil-sarı renge dönüşür. Seryum (IV) sülfat tuzunun sıcak ortamda dönüm noktası indikatöre gerek kalmadan tespit edilebilir. Seryum (IV) tuzları sülfürik asit çözeltisinde (CeSO4)+2, Ce+4 (SO4)2–2 ve Ce(SO4)3–2 komplekslerini verir.
Perklorik asitli ortamda ise [Ce+4(OH)3]+1 ve [Ce+4(OH)2]+2 hidroliz ürünleri ve Ce+4 iyonu halinde bulunur.

Polimerizasyon çözeltisinin içinde Ce (IV) derisimi yüksek olursa seryum (IV) iki şekilde dimer oluşturabilir. [ Ce+4 – O-2 - Ce+4 ]+6 ve [HO-1 – Ce+4 – O-2 – Ce+4 – O-1H ]+4Seryum (IV) tuzlarından seryum (IV) ve seryum (III) nitrat tuzları üzerinde değişik çalışmalar, seryum (IV) iyonunun koordinasyon sayısının 8 olduğu tespit edilmiştir. Seryum (IV) tuzları organik bir indirgen madde ile redoks tepkimesine girebilir. Vinil kökü ihtiva eden monemerler yapılarındaki π bağlarının sigma bağına dönüşme kolaylığı –CH=CXY yapısındaki X ve Y nin elektron ilgisine göre değişir. Seryum(IV) vinilik monomerlerin radikal polimerizasyonunda kullanılabilmektedir. Seryum (IV) indirgen bir bileşikle kompleks üzerinden giderek reaksiyon verecek radikal oluşturur, oluşan bu radikal monomerinin polimerizasyonunu gerçekleştirir.

Kaynak:

Dr. Murat Ateş, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, 2001, “Metil pirolün karbazol ve etil karbazol ile kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi” Danışman: Prof.Dr. A. Sezai Saraç,
Teze ulaşım:  http://tez2.yok.gov.tr/  
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
 

Henüz yorum eklenmedi! İlk yorumu sen yap!Copyright © 2004-2024 - https://www.kimyasanal.com