Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
When I was young I played with legos, but now I am older and I play with atoms
Synesthesia
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com


! Dikkat:
Görmek istediğiniz yazı, daha önce yayınlanan aşağıdaki yazılarla ilişkilidir. İsterseniz önce bu yazıları okuyun/inceleyin.

İlişkili Yazılarİlişkili Yazılar

  1. Kömürün Gazlaştırılması

Kömür Özelliklerinin Gazlaştırmaya Etkileri

Kömür Özelliklerinin Gazlaştırmaya Etkileri Gazlaştırma süreci seçimi için öncelikle gazlaştırılacak kömürün özellikleri çok iyi bilinmelidir. Kömürün nem, kül, sabit karbon ve uçucu madde içerikleri ile aktivitesinin, tane boyutunun, kekleşme özelliğinin ve külünün erime sıcaklığının gazlaştırmaya önemli ölçüde etkileri vardır.

a) Nem: Sabit yataklı gazlaştırıcılarda nem %35 ve kül içeriği %10'u geçmemek koşuluyla gazlaştırma işlemi uygulanmamaktadır. Kömürün nem içeriği bu değeri aştığında bir ön kurutma gerekmektedir. Sürüklenmeli yatak sistemlerinde yüksek oranda nem içeriği gazlaştırma için verilen su buharına yardımcı olmaktadır. Fakat bu durumda sisteme ısı verilmesi gereklidir.

b) Kül: Yüksek miktarda kül bırakan kömürler gazlaştırma sırasında problem yaratmaktadır.

1. Kül içeriği arttıkça, yanıcı ve gazlaştırılacak madde miktarları azalmakta; buna bağlı olarak, gazlaştırma verimi düşmektedir.

2. Kül içeriği arttıkça, kömürün gazlaşması güçleşmekte, belirli bir kül oranında imkansızlaşmaktadır.

3. Fazla kül, reaktörlerin kapasitesinin düşmesine neden olmaktadır.

c) Uçucu madde: Kömür gazlaştırma süreçlerinde uygulanan ısıtma işleminde, kömür önce uçucu içeriğini kaybeder. Süreçte üretilen gazlarla karışan uçucu maddeler, toplam gaz ürün miktarının artışına sebep olur. Yüksek basınçlı (5 bar) süreçlerde, uçucu madde içeriğindeki hidrojen, kömürdeki karbon ile birleşip metan ve hatta etan oluşturabilir. Katran ve yağlar da, sürecin verimini arttırabilirler.

d) Külün erime sıcaklığı: Sabit yataklı gazlaştırıcılarda yanma bölgesinin en yüksek sıcaklığı külün erime sıcaklığının altında olmalıdır.
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
 

Henüz yorum eklenmedi! İlk yorumu sen yap!Copyright © 2004-2022 - https://www.kimyasanal.com  
Mevzuat.com açıldı.
Turkbank.com açıldı.
FinansMuhendisi.com açıldı.