Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Mikroskop insana önemini gösterdi; teleskop da önemsizliğini...
Manly Palmer Hall
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com


Tarih: 18.05.2003
Kategori: Kimya Dükkanı Sağ ok PratiKimya Sağ ok Gıda Kimyasalları
22480 kez okundu.


Kısaltmalar ve Anlamları

Marketten herhangibir yiyecek aldınız, kasaya ilerlediniz, sıra var. Neyse dediniz, sırada beklerken gözünüz paketin arkasında yer alan içindekiler (= ingredients) kısmına takıldı. Belki heveslisiniz böyle şeylere, ama sizin temin edeyim aşağıdaki küçük! liste yanınızda değilse hevesiniz kursağınızda kalabilir.
Aşaıdaki listenin neler tükettiğimize dair bir fikir vermesi dileğiyle;

Aroma katkı maddeleri

E 406 Agar agar
E 471 C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri, diesterleri, triesterleri.
E 400 Aljinik asit
E 401-404 Na, K, NH4 ve Ca aljinat
E 260 Asetik asit
E 901 Beeswax Benzil alkol Damar zamkı Dekstran Dekstrin
E 342 Diamonyum fosfat Dietilen glikol monoetil eter Ekmek kırıntısı Elemi resin Etil alkol Etil laktat
E 465 Etil metil selüloz Etil tartarat
E 419 Ghatti zamkı Glukoz Gliseril diasetat
E 1518 Gliseril triasetat Gliseril tripropaonat Gliserol mono asetat Hidrojene bitkisel yağ Hidrolize bitkisel protein
E 1440 Hidroksipropil nişasta
E 1442 Hidroksipropil dinişasta fosfat
E 463 Hidroksipropil selüloz
E 464 Hidroksipropilmetil selüloz
E 407a İşlenmiş euchema seaweed
E 418 Jellan zamkı
E 170 Kalsiyum karbonat
E 341 Mono-,di- ve tri Kalsiyum ortofosfat
E 552 Kalsiyum silikat
E 516 Kalsiyum sülfat
E 416 Karayagam
E 466 Karboksimetil selüloz, Na tuzu
E 407 Karragenan
E 425 Konjak zamkı Kuru un
E 270 Laktik asit Laktoz
E 410 Lokust bean zamkı
E 504 Magnezyum karbonat
Maltodekstrin
E 421 Mannitol
E 461 Metil selüloz Modifiye nişastalar
E 1410 Mono nişasta fosfat
E 1412 Dinişasta fosfat
E 1414 Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
E 1422 Asetillendirilmiş dinişasta adipat Nişasta
E 1450 Nişasta (sodyum) oktenil suksina
E 1420 Nişasta asetat
E 1404 Okside nişastalar
E 440 Pektinler Peyniraltı suyu tozu
E 1520 Propilen glikol
E 405 Propilen glikol aljinat
E 460 Selüloz (Mikrokristalin)
E 459 beta-Siklodekstrin
E 551 Silikon dioksit
E 541 Sodyum alüminyum difosfat
E 554 Sodyum alüminyum silikat
E 474 Sukro gliseridler
E 417 Taragam
E 1505 Trietilsitrat Tuz
E 422 Gliserol Sakız ve bebek gıdası aromalarında ağırlıkça %30, diğer aromalarda ağırlıkça %0.05 İsopropil alkol Tüketime hazır gıda maddelerinde 0.5 g/kg
E 903 Karnauba vaksı Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 902 Kandellila vaksı aromada ağırlıkça %51
E 967 Ksilitol Tek veya birlikte kullanıldıklarında Jelatin aromada ağırlıkça %51
E 414 Arap zamkı
E 421 Guar zamkı Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 415 Ksantan zamkı aromada ağırlıkça %21
E 413 Tragakant zamkı
E 420 Sorbitol Tüketime hazır gıdada en fazla 50 ppm
E 420 Sorbitol şurup E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 470b Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
E 470a Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları Yenilebilir katı ve sıvı yağlar

Antioksidanlar

E 300 Askorbit asit Esansiyel yağ içeren aromalarda tek
E 301-302 Askorbit asidin sodyum ve kalsiyum tuzları veya birlikte kullanıldıklarında
E 304 Askorbil palmitat 1000 mg/kg, diğer aromalarda
E 306 Doğal tokoferoller 200 mg/kg
E 307-E 309 Sentetik tokoferoller Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 310 Propil gallat aromanın esansiyel yağ içerip
E 312 Dodesil gallat içermemesiyle orantılı olarak
E 320 BHA 200-1000 mg/kg
E 321 BHT
E 311 Oktil gallat
E 315 Eritorbik asit
E 316 Sodyum eritorbat TBHQ
E 385 EDTA Aromada 20 mg/kg KORUYUCULAR
E 200 Sorbik asit Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 201 Sodyum sorbat aromada 1,5 g/kg (asit cinsinden)
E 203 Kalsiyum sorbat
E 202 Potasyum sorbat
E 210 Benzoik asit
E 211 Sodyum benzoat
E 212 Potasyum benzoat
E 213 Kalsiyum benzoat
E 214 Etil p-hidroksi benzoat
E 215 Sodyum etil p-hidroksi benzoat
E 216 Propil p-hidroksibenzoat
E 217 Sodyum propil p-hidroksi benzoat
E 218 Metil p-hidroksibenzoat
E 219 Sodyum metil p-hidroksi benzoat
E 220 Kükürt dioksit Aromada 300 mg/kg (SO2 cinsinden)
E 221 Sodyum sülfat
E 222 Sodyum hidrojen sülfat
E 223 Sodyum metabisülfit
E 224 Potasyum metabisülfit
E 226 Kalsiyum sülfat
E 227 Kalsiyum hidrojen sülfat
E 280 Propionik asit
E 281 Sodyum propionat
E 283 Potasyum propionat

Emülgatör, Stabilizatör, Kıvam arttırıcı ve Jelleştiriciler

E 322 Lesitin Aromada ağırlıkça %5
E 400 Aljinik asit Aromada ağırlıkça %1
E 401 Sodyum aljinat
E 402 Potasyum aljinat
E 403 Amonyum aljinat
E 404 Kalsiyum aljinat
E 405 Propilen glikol aljinat Propilen glikol stearat
E 406 Agar agar
E 407 Karagenan
E 407aİşlenmiş euchema seaweed
E 410 Lokust bean zamkı
E 412 Guar zamkı
E 413 Taragakant zamkı
E 414 Arap zamkı
E 415 Ksantan zamkı
E 419 Ghatti zamkı
E 471 C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril diesterleri Aromada ağırlıkça %5
E 471 C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri
E 472b Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktatları
E 472c Gliserollerin sitrik ve yağ asidi esterleri
E 472e Gliserollerin diasetil tartarik ve yağ asidi esterleri
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 475 Yağ asitlerinin poligliserol esterleri
E 477 Yağ asitlerinin propilenglikol esterleri
E 474 Sukro gliseridler Aromada ağırlıkça %1
E 430 Polioksietilen (8) stearat

Şekerleme ve pasta aromalarında

E 431 Polioksietilen (40) stearat ağırlıkça %1
E 432 Polisorbat 20 E 433 Polisorbat 80
E 434 Polisorbat 40
E 435 Polisorbat 60
E 436 Polisorbat 65
E 444 Sukroz asetat izobütirat
E 481 Sodyum steoril-2-laktat Sodyum sitrat
E 483 Stearil tartarat
E 491 Sorbitan monostearat
E 492 Sorbitan tristearat
E 493 Sorbitan monolaurat
E 494 Sorbitan monoleat
E 495 Sorbitan monopalmitat Modifiye nişastalar
E 440 Pektinler

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

E 170 Kalsiyum karbonat
E 260 Asetik asit
E 261 Potasyum asetat
E 262 Sodyum asetatlar
E 263 Kalsiyum asetat
E 270 Laktik asit
E 325 Sodyum laktat
E 326 Potasyum laktat
E 327 Kalsiyum laktat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
E 334 Tartarik asit
E 335 Sodyum tartaratlar
E 336 Potasyum tartaratlar
E 337 Sodyum potasyum tartarat
E 354 Kalsiyum tartarat
E 338 Fosforik asit
E 339 Sodyum fosfatlar
E 340 Potasyum fosfatlar
E 296 Malik asit
E 350 Sodyum malatlar
E 351 Potasyum malat
E 352 Kalsiyum malatlar
E 297 Fumarik asit
E 355 Adipik asit
E 356 Sodyum adipat
E 357 Potasyum adipat
E 363 Suksinik asit ve bunun sodyum ve potasyum tuzları
E 500 Sodyum karbonat
E 501 Potasyum karbonat
E 504 Magnezyum karbonat
E 507 Hidroklorik asit
E 508 Potasyum klorür
E 509 Kalsiyum klorür
E 510 Amonyum klorür
E 511 Magnezyum klorür
E 513 Sülfürik asit
E 514 Sodyum sülfatlar
E 515 Potasyum sülfatlar
E 516 Kalsiyum sülfat
E 517 Amonyum sülfat
E 518 Magnezyum sülfat
E 524 Sodyum hidroksit Tek veya birlikte kullanıldık-
E 525 Potasyum hidroksit larında aromada ağırlıkça
E 526 Kalsiyum hidroksit 2 g/kg
E 527 Amonyum hidroksit
E 528 Magnezyum hidroksit

Topaklanmayı Önleyiciler

E 170 Kalsiyum karbonat
E 341 Mono-,di-,tri-Kalsiyum ortofosfat
E 470 Yağ asitlerinin kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum tuzları
E 504 Magnezyum karbonat
E 551 Silikon dioksit
E 552 Kalsiyum silikat
E 553 Magnezyum silikatlar
E 554 Sodyum alüminyum silikat
E 555 Potasyum alüminyum silikat
E 556 Kalsiyum alüminyum silikat
E 559 Alüminyum silikat

Ayırıcılar

E 330 Sitrik asit Etilen diamino tetraasetik asit ve bunun mono-, di- ve tri- sodyum ve kalsiyum di-sodyum tuzları
E 385 Tartarik asit
E 450 Tetrasodyum difosfat

Dolgu Maddeleri

E 444 Sukroz asetat izobütirat Bromine edilmiş bitkisel sıvı yağlar
E 445 Ağaç reçinesinin gliserol esteri Gliseril tribenzoat Hidrojene reçinenin gliseril esteri Hidrojene kolonyum Hidrojene reçinenin metil esteri Propilenglikol dibenzoat

* Yukarıdaki bilgiler TTKD(= Tüm Tüketicileri Koruma Derneği) web sitesinden alınmıştır.
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
 

Henüz yorum eklenmedi! İlk yorumu sen yap!Copyright © 2004-2022 - https://www.kimyasanal.com  
Mevzuat.com açıldı.
Turkbank.com açıldı.
FinansMuhendisi.com açıldı.