Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.
Publius Cyrus
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Kimya Sanayii

Kimya sanayii insanlık tarihinin en eski sanayii dallarından biri olsa gerek. Belki de simyacıların buldukları madenleri basit yollarla saflaştırmalarından tutun da Norveçli denizcilerin çok soğuk havalarda çatlayan derilerine karşı kullandıkları gliserinli karışıma kadar uzanan bir geçmişi olmalı kimya sanayiinin. Tabii ki kimya sanayiinin temelini aldığı bilim kimya bilimi. Her ne kadar çeşitli mühendislik dalları (makina gibi) ve diğer temel bilimlerle iç içe olsa da kimya sanayii genelde kimyagerler tarafından yapılan buluşların endüstriyel şekilde değerlendirilmesiyle oluşmuş bir sanayii kolu. Sözün kısası yapılan bir buluş veya bulunan herhangi bir yöntem ticari olarak pazarlanacak düzeyde ise kimya sanayi tarafından üretilmeye başlanmakta.

Kimya sanayii ürünleri aslında hayatımızın vazgeçilmez parçalarından. Temizlik malzemelerinden gıda maddelerine, kozmetikten farmakolojiye (ilaç bilimi), tekstilden yapı malzemelerine, gübreden patlayıcı maddeye, boyadan laboratuar kimyasallarına kadar birçok ürün ya doğrudan kimya fabrikalarında üretilmekte veyahut hammaddeleri kimya fabrikalarından sağlanmakta. Böyle düşünüldüğü takdirde kimya sanayiini dünyanın en büyük sektörleri arasında gösterebiliriz. Nitekim Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından yayınlanmış olan 2000 yılı verilerine göre Kimya endüstrisinin dünyadaki toplam üretimi 1.565 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Bunun 488 milyar Euro'luk kısmı Batı Avrupa ülkeleri, 476 milyar Euro'luk kısmı ABD, 237 milyar Euroluk kısmı Japonya ve 194 milyar Euro'luk bölümü de diğer Asya ülkeleri tarafından gerçekleşmiştir. Ayrıca kişi başına kimya ürünleri tüketimi gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere nazaran daha fazladır. Dünya ortalaması 262 dolar iken bu rakam Japonya icin 1620 dolar, Kuzey Amerika için 1295 dolar ve Batı Avrupa için de 1073 dolar olarak kayıtlara yansımaktadır.

Kimya sanayii yukarıdaki verilere de bakılacak olursa gelişmişlikle doğru orantılı olarak üretimi ve tüketimi artan bir sanayii kolu. Türkiye'de kimyagerlerin ve kimya mühendislerinin popularitesinin az olmasının sebebi de genel gelişmişlik düzeyimiz olsa gerek. ABD'de tıp doktorlarından sonra en çok kazanan kişiler kimyacilar. O halde ülkemizin 21. yuzyılda gelişmiş ülkeler arasında hakettiği yerini alacağını düşünüyorsanız, insanlığın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği ve her zaman ihtiyaç duyacağı bir endüstri olan kimya sanayiine ve onu destekleyen kimya bilimine gönül verenlerden olmanızı tavsiye etmemde bir beis yoktur sanırım.

( Kaynakca: http://www.foreigntrade.gov.tr/ihr/madde/KIMYA.doc )
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
fakir
Tarih: 09.09.2008
gerçekten çok güzel bir yazı


Copyright © 2004-2021 - https://www.kimyasanal.com  
Mevzuat.com açıldı.
Turkbank.com açıldı.
FinansMuhendisi.com açıldı.