Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır
Montaigne
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com


Tarih: 16.07.2004
Kategori: Disiplinlerarası Kimya Sağ ok Biyokimya Sağ ok Biyokimyasal Bileşikler
16753 kez okundu.


Biyomoleküller

Biyolojik hayat, ışık mikroskobuyla görülebilecek sınırların çok ötesinde incelenirse, temel olarak, bir kimyagerin çalışma isteği sınırları ötesinde olan bir kimyadır. Bunun için biyokimya vardır.

Biyokimyacı, canlı sistemleri moleküler düzeyde inceleyen bir insandır. Hayatı boyunca, çiçek, böcek, fare ve sair atlayan, zıplayan, hoplayan yaratıklardan daha çok moleküllerle çalışıyor. Moleküllerin yapısını, her türlü özelliklerini ve bir biriyle ilişkilerini öğrenerek, ve onların canlılardaki vazifesini iyice kavrayarak, ve tüm bu bilgileri düşünce potasında eriterek hayatı anlamaya çalışarak, günlük mesaisini sürdürüyor.Altı tane aynı proteinin birleşmesinden oluşan ‘heksamer' bir protein


Hayatın devamı için gerekli olan moleküler düzeydeki değişmelerin (tepkimelerin) bir kısmı kimyasal tepkime tanımına girebiliyor, bir kısmı ise giremediği için, insanlar canlı sistemlerdeki tepkimeleri biyokimya adı altında inceliyorlar.Bir DNA molekülünün üstten görünüşü


Kimyasal bir tepkime, kimyasal bir bağın oluşup-bozulması olarak tanımlanır. Oysa ki, hücredeki milyonlarca tepkime sadece moleküllerin üç boyutlu şeklini değişmesi, veya iki molekülün bir birine gayri-kimyasal bağlarla (sadece moleküler arası bağlarla) bağlanması olarak gerçekleşir.

Her canlı sistem [1], yapı taşları ve fonksiyonel birimleri olan biyomoleküllerden oluşuyor.

Listelersek:
  1. Proteinler
  2. Nükleik asitler
  3. Yağlar
  4. Karbonhidratlar
Dünyanın en kısa listelerinden olmakla beraber, bu liste çeşitliliği ile dünyadaki en zengin listesi olabilir. Listedekiler canlı bir sistemin gerektirdiği organik elemanlar. Bununla beraber, çok ender istisnalar dışında, her canlı sistemin inorganik elemanlara da ihtiyacı var.
Bir kaç tane küçük yağ molekülünden oluşan ‘misel'


Listedeki sıra moleküllerin canlı sistemlerdeki önemini ifade etmiyor. Hiçbiri canlı sistemi oluşturmak için kendi başına yeterli değil ve biri bile olmayınca da canlı sistem canlılığını kaybediyor.

Biyokimyasal araştırmanın temelini oluşturan organik kimya, biyokimyanın sadece ‘elifbasıdır'. Fakat organik kimya da kendisi içerisinde bir dünya olduğu için biyokimyacıların çoğu organik kimyanın sadece elifbasını bilirler.

Proteinler listemizin başında durduğu için ve nasıl olsa proteinler DNA'dan daha önce keşfedildiği için ve de protein alemi daha renkli daha zevkli ve daha ilginç olduğu için onlardan başlayalım.Dört tane şekerin birleşmesinden oluşan bir tetrasakarit


[1] “Canlı” tanımını hemen yapalım: yaşayan bir sistem canlıdır. Bir sisteme bakıp da “yaşıyor!” diyebiliyorsanız, bu sistem size göre canlıdır. Birçok insana göre, bir sistem üreyebiliyorsa - canlıdır.
Üye Yorumları

Yazar Mesaj
catan
Tarih: 04.03.2011
biyokimya ve organik kimya hayatın anlamı gerçekten.bende bıyokımyacı olmayı düşünüyorum.inşallah vatana millete hayırlı bişeyler buluruz


Copyright © 2004-2022 - https://www.kimyasanal.com  
Mevzuat.com açıldı.
Turkbank.com açıldı.
FinansMuhendisi.com açıldı.