Kimyasanal.com Kimyasanal.com Kimyasanal.com
Kimyasanal.com
Teorik olarak teori ile pratik arasında bir fark yoktur. Fakat pratikte; fark vardır.
Jan L.A. van de Snepscheut
Kimyasanal.com
Kimyasanal.com


Parantez Aç

Mangan

Parantez Kapat






Elementler kategorisine ait diğer alt kategoriler:


Copyright © 2004-2024 - https://www.kimyasanal.com